Recykling odpadów – jak przebiega? Jakie odpady można przetworzyć?

recykling

Statystyczny Europejczyk w ciągu roku wyrzuca blisko pół tony odpadów. Tak naprawdę, gdyby nie proces przetwarzania, pewnie już dawno zużylibyśmy większość zasobów naszej planety. Segregując odpady oraz przetwarzając je ponownie, chronimy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami, a nas samych przed utratą dostępu do surowców. Rezygnując z surowców naturalnych na rzecz wtórnych, wspieramy zrównoważony rozwój. Niestety nie każdy materiał możemy odzyskać, co oznacza, że część z nich jest składowana, a następnie poddawana właściwej utylizacji – również w zgodzie z dobrem naszej planety. Czym natomiast jest recykling odpadów i które odpady możemy oddać do recyklingu?

Recykling – co to takiego? Jak wygląda?

Recykling to nic innego, jak proces przetwarzania zużytych materiałów na surowce, które mogą zostać ponownie wykorzystane na etapie produkcyjnym. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda cały ten proces? Początkowo wszystko to, co wyrzucamy do przydomowych pojemników na śmieci, zostaje odebrane, a następnie wywiezione do miejsca przetwarzania. Co dalej? Wszystkie odpady są sortowane, czyszczone, a następnie przetwarzane w sposób odpowiedni dla danego surowca. Każdy materiał to inny sposób przetwarzaniapapier zostaje rozpuszczony w wodzie i w takiej postaci jest formowany w nowe arkusze. Recykling plastiku to najczęściej jego przetopienie, a następnie wytworzenie granulatu, z którego korzystają np. producenci opakowań lub innych produktów z plastiku. Przetworzenie szkła najczęściej polega na jego ponownym przetopieniu.

Jakie materiały można odzyskać? Zalety recyklingu

Co ważne, określenie recykling może odnosić się nie tylko do przetwarzania odpadów, ale także innych, już zużytych materiałów, jak np. baterie, urządzenia elektroniczne, opony itp. To także metoda przetwarzania odpadów budowlanych, poremontowych i innych. Tego typu pozostałości, jak gruz betonowy czy gruz ceglany odbierane są z placu budowy, a następnie sortowane i poddawane rozdrobnieniu. Powstałe w ten sposób kruszywo jest doskonałym materiałem budowlanym. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Recykling zdecydowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska, a także ogranicza zużycie nowych surowców naturalnych. Przykładowo, recykling jednej tony papieru pozwala zaoszczędzić około 17 drzew, prawie 30 litrów wody oraz energię potrzebną do zasilania domu przez kilka miesięcy! Natomiast recykling plastikowych butelek redukuje ilość zużytego paliwa potrzebnego do ich produkcji nawet o 75%, a recykling aluminium pozwala zaoszczędzić do 95% energii w porównaniu z jego ponownym wytworzeniem. To naprawdę wiele!

Kontener na śmieci

Niewielkie ilości odpadów segregujemy i wyrzucamy do przydomowych pojemników na papier, szkło, plastik, odpady biodegradowalne oraz zmieszane odpady komunalne. Co w przypadku dużych ilości odpadów? Jak się ich pozbyć? Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest wynajem kontenera na gruz, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady budowlane, poremontowe, papę, gabaryty i wiele innych. To najkorzystniejszy i najszybszy sposób z możliwych, obecnie dostępnych na rynku, a co najważniejsze – ekologiczny. Niepotrzebne śmieci zostaną od Ciebie odebrane i poddane recyklingowi, a pusty kontener powróci do swojej pracy. I tak bez końca. To o wiele lepszy sposób, niż wyrzucanie dużej ilości śmieci na własną rękę, a co gorsza bez poszanowania środowiska naturalnego, prawda? Więcej o wynajmie kontenerów przeczytasz tutaj.