Odpady niebezpieczne – czym są? Jak się z nimi obchodzić?

odpady niebezpieczne

Nie istnieje jeden sposób utylizacji czy zagospodarowania, jednakowy dla wszystkich odpadów. Każdy z nich powstaje w inny sposób i dlatego też odmienny jest tryb odzyskiwania poszczególnych surowców. Niestety nie każdy z nich można ponownie przetworzyć, co w szczególności dotyczy odpadów niebezpiecznych. Wiele jest odpadów, które składowane w nieodpowiedni sposób mogą szkodzić środowisku i ludziom. Dlatego wymagają specjalnego traktowania i nie wolno ich wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. W tym miejscu pojawia się pytanie – czym są odpady niebezpieczne? Czego nie wolno tak zwyczajnie wyrzucić, bo wymaga specjalnego postępowania? Gdzie mogę wyrzucić odpady niebezpieczne? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to materiały, które w przypadku niewłaściwego składowania lub utylizacji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Są to zazwyczaj substancje chemiczne, które zawierają toksyczne, łatwopalne lub wybuchowe składniki, lecz nie tylko. Odpady niebezpieczne to bardzo duża grupa pozostałości, do których zaliczają się głównie odpady przemysłowe, poprodukcyjne czy medyczne. Co więcej, nawet niewielkie cząstki niebezpiecznych substancji są obecne w przedmiotach codziennego użytku. Często nawet o tym nie wiemy.

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

  • Chemikalia – farby, kleje, oleje, rozpuszczalniki, kwasy i zasady, środki ochrony roślin, ponieważ mogą zawierać toksyczne i łatwopalne lub wybuchowe składniki.
  • Odpady medyczne – strzykawki, igły, bandaże, a także przeterminowane lub niewykorzystane leki. Te rodzaje odpadów mogą zawierać chorobotwórcze patogeny, substancje toksyczne lub materiały radioaktywne.
  • Baterie i akumulatory – mogą zawierać toksyczne metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć czy kadm. Mogą też wydzielać korozję lub wybuchnąć w wyniku niewłaściwej utylizacji.
  • Elektronikę – telewizory, telefony komórkowe, laptopy i inne urządzenia elektryczne mogą zawierać substancje niebezpieczne, takie jak rtęć, kadm czy ołów.
  • Materiały radioaktywne – odpady związane z pracami w zakładach przemysłowych, w laboratoriach czy medycynie nuklearnej mogą zawierać materiały radioaktywne, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska.
  • Odpady zawierające azbest – materiały budowlane, takie jak płyty azbestowe, rury, izolacje mogą zawierać azbest, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzi i może powodować choroby płucne.
  • Pozostałości papy budowlanej – tak, to również odpad niebezpieczny, który wymaga oddzielnej utylizacji i postępowania.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Pamiętajmy, że odpady niebezpieczne mogą mieć różne skutki dla środowiska naturalnego, a także naszego zdrowia. Dlatego tak ważne jest ich prawidłowe składowanie, zabezpieczenie i utylizacja. Jeżeli chodzi o zużyte baterie czy akumulatory to w wielu punktach znajdziemy specjalne pojemniki, do których można oddać tego typu odpady. Inaczej sprawa wygląda z elektroniką oraz większymi sprzętami użytku domowego – te najlepiej oddać do skupu lub PSZOK, właściwego dla miejsca zamieszkania. Natomiast jeśli chodzi o zużytą papę, to najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie wynajem kontenera na papę. Tak, papę należy składować oddzielnie, ponieważ pomimo swojego zastosowania nie jest zaliczana do odpadów budowlanych. Kontener na papę to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ wielkość kontenera możesz dopasować do własnych potrzeb. W Zamów-kontener mamy wiele możliwościzadzwoń, a pomożemy Ci dobrać najlepszą z nich!