Gospodarka odpadami w firmie – co to takiego? Branża budowlana i nie tylko

Prowadząc własną działalność musisz być przygotowany na wiele formalności i regulacji prawnych. Jedną z nich jest obowiązek gospodarki odpadami firmy z czym wiąże się wiele wymogów, co dotyczy głównie działalności budowlanej. Jest to branża, która generuje największą ilość odpadów, a wszystko za sprawą swojej specyfiki. Budowa, remont, a zwłaszcza prace rozbiórkowe, nierozerwalnie związane są z powstawaniem m.in. dużej ilości gruzu. W tym miejscu pojawia się wspomniana wcześniej gospodarka odpadami firmy. Nie tylko branża budowlana, ale każda, która wytwarza różnego rodzaju śmieci, jest zmuszona do podjęcia współpracy z odbiorcą wskazanych odpadów. To jednak nie wszystko, ponieważ w tym wszystkim znajduje się także rejestr BDO, który należy prowadzić prawidłowo. Zacznijmy jednak od początku, czyli wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest gospodarka odpadami w firmie i z czym się wiąże.

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie, czyli co musisz wiedzieć

Ochrona środowiska naturalnego, zasobów oraz naszego zdrowia to główne czynniki, dla których zdecydowano się na wprowadzenie pewnych regulacji. Gospodarka odpadami w firmie polega na prowadzeniu ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z informacją o ich przekazaniu wyspecjalizowanej firmie – całość działa w systemie BDO (więcej na temat systemu BDO przeczytasz tutaj). Takim procedurom podlegają wszystkie odpady, za wyjątkiem komunalnych, których odbiór od firm zapewnia gmina. Większość odpadów w naszym kraju to właśnie odpady przemysłowe. Dlatego gospodarce odpadami podlega każda firma, która wytwarza odpady w znacznej ilości. Przykładowo, jednoosobowa działalność gospodarcza oparta na pracy biurowej, wyłączona jest z takiego obowiązku. Wszelkie szczegóły na ten temat warto dokładnie sprawdzić na stronie rządowej, poświęconej tej tematyce.

Czym są odpady przemysłowe i poprodukcyjne?

Wbrew pozorom, odpady przemysłowe i poprodukcyjne to nie to samo, choć istota ich powstawania jest dość podobna. To odpady, które powstają w wyniku działalności gospodarczej i są jej nieodłącznym skutkiem ubocznym. Jednak odpady przemysłowe to tzw. grupa odpadów ciężkich, do których zalicza się m.in. odpady hutnicze, energetyczne, wydobywcze czy rozbiórkowe. Całkowitym przeciwieństwem są odpady poprodukcyjne, które są charakteryzowane jako odpady lekkie. Co nie zmienia faktu, że i tak muszą przejść właściwą utylizację ze względu na swoją szkodliwość. Do grupy odpadów poprodukcyjnych zalicza się m.in. odpady opakowaniowe (z plastiku, drewna, metalu), inne odpady tworzyw sztucznych, mineralne, tekstylne, a nawet farmaceutyczne. Każdy z tych odpadów wymaga odrębnego transportu oraz zagospodarowania lub utylizacji. Dlatego też najczęściej bywa tak, że każdym odpadem zajmuje się inna firma odbierająca odpady od firm i przedsiębiorstw.

Odbiór odpadów od firm i przedsiębiorstw – organizacja

To także nieodłączny element gospodarki odpadami firmy. Tuż obok obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów, producent musi również podjąć współpracę z firmą, która będzie odpowiedzialna za ich odbiór. Ponadto każdy szczegół związany z odbiorem odpadów, musi zostać zarejestrowany w systemie BDO. Jak już wspominaliśmy, poszczególne odpady wymagają innego podejścia, dlatego też warto wybrać firmę, która specjalizuje się w danym obszarze. Inny odbiorca będzie dla odpadów medycznych (skażonych) czy farmaceutycznych, a inny dla przemysłowych. Jeżeli chodzi o odbiór zmieszanych odpadów budowlanych, opakowaniowych, gruzu, papy czy np. wełny mineralnej to tutaj nie ma większych problemów. Standardem jest stała współpraca z firmą, która zapewnia wynajem kontenerów na odpady tego typu. Regularna współpraca w tym zakresie gwarantuje także prowadzenie ewidencji BDO przez firmę zewnętrzną. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.