Styropian budowlany, wata szklana, papa, gruz – co zrobić z tymi odpadami?

To najczęstsze odpady, które gromadzimy podczas remontu lub budowy. Co więcej, ich utylizacja wcale nie jest taka prosta, ponieważ częściowo są to odpady zaliczane do grupy niebezpiecznych. Wymagają zatem szczególnego postępowania. To niezwykle trudne zagadnienie, zwłaszcza gdy przychodzi nam się zmierzyć z nim w pojedynkę. Często tak się dzieje, gdy nie korzystamy z usług firm wykonujących prace od początku do końca, a większość pracy wykonujemy czy zlecamy oddzielnie. Odpady styropianu budowlanego, waty szklanej (wełny mineralnej), papy czy gruzu nie mogą być wspólnie składowane. Jedynie w grupie zmieszanych odpadów budowlanych znajdują się niektóre z nich, lecz nie wszystkie. Jak zatem poradzić sobie z odpadami pozostałymi po remoncie lub budowie? Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, co można zrobić z odpadami budowlanymi, w jaki sposób składować i postępować. Przeczytaj, a dowiesz się, dlaczego to takie ważne.

styropian budowlany, wata szklana, papa, gruz

Odpady budowlane – czym są? Co zaliczamy do tej grupy?

W tej grupie mogą znajdować się najróżniejsze materiały, jak chociażby wcześniej wspomniany styropian budowlany czy wełna mineralna. Tuż obok nich, w kontenerze na zmieszane odpady budowlane można umieścić także okna, szyby, folie, opakowania z tworzyw sztucznych i kartony (np. po materiałach budowlanych). Inaczej sprawa wygląda w przypadku takich surowców, jak papa czy gruz. O ile kontener na papę przeznaczony jest tylko i wyłącznie na ten materiał budowlany to gruz jest już połączeniem wielu pozostałości po pracach remontowych czy budowlanych. Gruz może być betonowy lub ceglany, jednak należy pamiętać, że i tak oba rodzaje możemy umieścić w jednym kontenerze. Co zaliczamy do gruzu? To wszelkiego rodzaju cegły, kawałki betonu czy ceramiki sanitarnej, dachówki, tynki, kamienie, a także ziemia w niewielkiej ilości. Wróćmy jednak do pozostałości papy budowlanej oraz waty szklanej.

Dlaczego odpady wełny mineralnej i papy są tak niebezpieczne?

Zarówno wełna mineralna, jak i papa budowlana wymagają specjalnego postępowania. Wełna mineralna szklana zrobiona jest z mieszanki stłuczki szklanej, piasku kwarcowego i sody. Dodawane są do niej również inne surowce, jak chociażby wapień, a całość roztapiana jest w bardzo wysokiej temperaturze. Wata szklana cieszy się dużą popularnością ze względu na swoje właściwości izolacyjne oraz elastyczną strukturę. Jednak usuwanie starej waty szklanej wiąże się z dużym ryzykiem pylenia (zdarza się, że nawet większym niż w przypadku zakładania nowego materiału). Należy bardzo uważać na odkryte części ciała, a zwłaszcza oczy. Ponadto pod żadnym pozorem nie wolno wdychać pyłu z wełny mineralnej. W związku z tym, obchodzenie się z watą szklaną wymaga ostrożności tak samo, jak dalsza utylizacja – w tej kwestii należy zwrócić się do specjalistów.

Papa budowlana to kolejny materiał, który jest niezwykle szkodliwy dla środowiska. Papa wytwarzana jest ze szklanych lub poliestrowych włókien powleczonych warstwami smoły lub masy asfaltowej. Nowa papa budowlana jest elastyczna i nie stwarza większych problemów. Inaczej jest w przypadku zleżałej i starej papy, która może się kruszyć, tym samym uwalniając szkodliwe substancje.

Wynajem kontenera na gruz, papę, zmieszane odpady budowlane

Ze wszystkich wcześniej wymienionych materiałów budowlanych to właśnie papa wymaga oddzielnego kontenera do składowania. Jeżeli chcesz pozbyć się starej papy to zdecyduj się na kontener na papę. Wszelkie zmieszane odpady budowlane, jak styropian, wełna mineralna i inne, umieścisz w jednym kontenerze, lecz z pominięciem gruzu. Dla tego surowca, ze względu na możliwość jego dalszego przetworzenia, dedykowany jest oddzielny kontener na gruz. Więcej informacji o tym, co możesz umieścić w danym kontenerze znajdziesz w naszej zakładce FAQ.