Jak śmieci wpływają na nasze środowisko? Segregacja śmieci i wywóz odpadów

Każdy z nas powinien odpowiedzialnie gospodarować odpadami. Bardzo ważne jest to, abyśmy zapoznali się z tematyką recyklingu i wdrożyli w życie segregację odpadów. Niepoprawna gospodarka odpadami powoduje problemy takie jak zanieczyszczenie środowiska, co wpływa negatywnie na wiele aspektów naszego życia. Ogromne ryzyko dla środowiska naturalnego niesie także powstawanie dzikich wysypisk śmieci, które ma na nie wpływ wręcz destrukcyjny. Świadomość problemu odpadów jednak rośnie i coraz więcej osób odpowiedzialnie segreguje odpady i oddaje do recyklingu. Takie posegregowane śmieci tak naprawdę przestają być odpadami – można je wykorzystać ponownie. Warto więc zawsze szukać nowych wskazówek dotyczących prowadzenia ekologicznego stylu życia. Tym bardziej, że za brak segregacji śmieci możemy zostać ukarani mandatem do 500 zł, a tworzenie dzikich wysypisk podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

segregacja śmieci i wywóz odpadów

Jak segregować odpady? Cenne wskazówki

Segregacja odpadów powinna się rozpocząć już w naszym gospodarstwie domowym. Większość towarów, które posiadamy w domu, jest wykonana z papieru, plastiku, szkła czy innych tworzyw, które można poddać recyklingowi. Warto jednak wiedzieć, jak poprawnie segregować odpady. W tym celu należy dzielić odpady z gospodarstwa domowego na pięć frakcji. Pojemniki na te frakcje są oznaczone konkretnymi kolorami. Pojemnik żółty służy do utylizacji metali i tworzyw sztucznych, pojemnik niebieski do makulatury, pojemnik zielony do szkła, brązowy na bioodpady, a czarny na odpady zmieszane. Proste? Tak, ale warto też pamiętać o pewnych zasadach segregacji śmieci. Puszki, butelki plastikowe i inne opakowania warto zgnieść przed wyrzuceniem, aby zajmowały mniej miejsca w kontenerze. Bioodpady wyrzucamy luzem – nie w worku na śmieci. Do kosza na bioodpady nie wrzucamy odpadów pochodzenia zwierzęcego. Do pojemnika na makulaturę wrzucamy tylko czysty papier. Papier zabrudzony powinien trafić do kosza na odpady zmieszane.

Jakie są zalety recyklingu?

Ilość odpadów wytwarzanych przez człowieka cały czas rośnie. W dobie konsumpcjonizmu produkujemy coraz więcej śmieci, co przyczynia się między innymi do globalnego ocieplenia. Dlatego recykling odpadów ma pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki recyklingowi papieru i drewna nie trzeba wycinać nowych drzew – warto wiedzieć, że 59 kg makulatury ratuje jedno drzewo. Nieposegregowany plastik czy inne tworzywa sztuczne mogą rozkładać się od 100 do 1000 lat – czy to w glebie, czy też w wodzie. Recykling metali oznacza mniejsze zapotrzebowanie na wydobywanie nowych rud metali, a metale takie jak aluminium można przetwarzać w nieskończoność. Segregowanie szkła zmniejsza potrzebę używania nowych surowców do jego produkcji. Recykling zmniejsza także ilość odpadów na wysypiskach śmieci.

Zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych dotyczących segregacji odpadów może więc przyczyniać się do zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Jednym z największych problemów związanych z brakiem recyklingu odpadów jest zanieczyszczenie wody – zarówno wody na powierzchni, jak i tej znajdującej się pod ziemią. Przede wszystkim co roku do oceanów trafia osiem milionów ton plastiku. Ma to negatywny wpływ na florę i faunę morską. W miejscach nielegalnie składowanych odpadów, do ziemi wraz z opadami atmosferycznymi spływają tak zwane odcieki, które często zawierają metale ciężkie i kwasy. Tym samym sposobem zostaje zanieczyszczona gleba, a co za tym idzie – rośliny i grzyby. Spożywanie takich zanieczyszczonych roślin i grzybów może mieć katastrofalne skutki dla naszego zdrowia – ale też dla zdrowia i życia dzikich zwierząt. Efektem zanieczyszczenia może być także wydzielanie trujących gazów i pyłów. Właśnie dlatego w przypadku zanieczyszczenia obszar skażenia może być dużo większy od samej powierzchni dzikiego wysypiska śmieci.