Jak najlepiej utylizować bioodpady? To musisz wiedzieć o segregacji odpadów

Segregacja odpadów w dzisiejszych czasach to nasz obowiązek, dlatego musimy wiedzieć, jak odpowiednio podejść do tego tematu. Nieodpowiednia segregacja śmieci prowadzi nie tylko do zanieczyszczenia środowiska, ale może nas także narazić na kary finansowe. Istnieje pięć frakcji segregacji odpadów – dzielimy je na metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane i bioodpady. Warto przyjrzeć się bliżej tematyce odpadów bio, aby dowiedzieć się jak umiejętnie obchodzić się z resztkami tego typu i ich selekcją. Brak odpowiedniej higieny przy utylizacji tego typu odpadów może mieć negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Źle zagospodarowane bioodpady mogą przyczynić się do emisji gazów cieplarnianych, a także zanieczyszczać glebę oraz wody gruntowe.

bioodpady

Co można wrzucać do pojemników na bioodpady?

Do pojemnika na bioodpady można wrzucać domowe resztki odpadów pochodzenia roślinnego takie jak obierki, zepsute owoce, czy też warzywa. Mogą to być także odpady organiczne takie jak fusy z kawy i herbaty, cięte kwiaty, pieczywo oraz skorupki jajek. Do takiego kontenera można także wrzucać odpady zielone z ogrodu, jednak trzeba pamiętać o tym, aby były one pocięte. Może być to trawa i chwasty, liście, pocięte gałęzie drzew oraz resztki odpadów rolniczych. Musimy także wiedzieć, czego nie wolno wrzucać do pojemnika na bioodpady. Są to odpady pochodzenia zwierzęcego, drzewa i krzewy w całości, piasek, ziemia, kamienie, odchody oraz leki. Za wyrzucenie tych odpadów do kontenera na bioodpady mogą nam grozić kary finansowe, a także ryzyko braku odbioru tych odpadów przez firmę gospodarującą odpadami.

Gdzie wyrzucać bioodpady?

W przypadku domów jednorodzinnych, bioodpady należy wyrzucać w przeznaczonych do tego brązowych workach dostarczanych przez firmę świadczącą usługi wywozu śmieci. Alternatywą dla worków, stosowaną także w przypadku budynków wielorodzinnych, są brązowe pojemniki z napisem BIO. Według aktualnych przepisów każde domostwo powinno mieć dostęp do jednej z tych dwóch możliwości. Z tego obowiązku zwolnieni są tylko posiadacze prywatnych kompostowników. Do kontenera na bioodpady nie powinno się wrzucać odpadów w workach czy też torbach foliowych. Wyjątek stanowią worki biodegradowalne, zwane także kompostowymi. Ze względu na mogące pojawić się zagrożenie sanitarne dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska, pojemniki na bioodpady powinny być myte i dezynfekowane. W przypadku zabudowań jednorodzinnych odpowiedzialność ciąży na właścicielu nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej zajmują się tym zarządcy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Jak wyczyścić pojemnik na bioodpady?

Brudny pojemnik na bioodpady może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Takie zanieczyszczenia negatywnie wpływają też na środowisko. Latem bardzo często pojemniki na bioodpady wytwarzają także nieprzyjemne zapachy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wiedzieć jak w odpowiedni sposób myć i dezynfekować kontenery na bioodpady. Aby zrobić to właściwie i nie zniszczyć pojemnika, powinniśmy użyć letniej wody i pieniącego się detergentu. Do wyszorowania pojemnika najlepiej użyć gąbki lub szczotki, a ręce zabezpieczyć gumowymi rękawicami. Po umyciu pojemnik należy spłukać letnią wodą. W przypadku pojawienia się w pojemniku larw owadów, temperaturę wody należy zwiększyć. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, po umyciu pojemnika można na jego dno wysypać sodę oczyszczoną, która dezynfekuje i pochłania przykre zapachy. Dla zachowania najwyższego poziomu higieny, pojemniki na bioodpady powinny być myte w ten sposób przynajmniej raz w miesiącu.