Odpady problemowe – czym są i jak utylizować? Wywóz odpadów

Świadomość odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadów jest w naszym społeczeństwie z każdym rokiem coraz wyższa. Takiej wiedzy wymaga też od nas polskie prawo, które nakłada kary finansowe za nieodpowiednią segregację i utylizację odpadów. Nie jest przecież wiedzą tajemną, że do niebieskiego, przydomowego kontenera na odpady wyrzucamy papier, do żółtego metale i tworzywa sztuczne takie jak plastik, do zielonego szkło, do brązowego bioodpady, a czarny to pojemnik na odpady zmieszane. Odpowiednie rozróżnianie kolorów pojemników i rodzajów odpadów to podstawa do sukcesu, jakim jest prawidłowa gospodarka odpadami pochodzącymi z naszego gospodarstwa domowego. Trudności zaczynają się wtedy, gdy w naszym domu pojawiają się odpady problemowe. Warto wiedzieć, co się do nich zalicza i jak należy je utylizować.

odpady problemowe

Czym są odpady problemowe?

Odpady problemowe to wszystkie te odpady, których nie należy wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci. Zazwyczaj stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego muszą być utylizowane w inny sposób niż standardowe śmieci komunalne. Często są one łatwopalne, toksyczne, reaktywne i zawierają wiele substancji, które mogą przeniknąć do gleby i wód. Odpady problemowe można podzielić na dwie podstawowe grupy. Są to odpady niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe. Do odpadów niebezpiecznych można zaliczyć baterie i akumulatory, niezużyte i przeterminowane leki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, żarówki i świetlówki oraz inne – na przykład odpady poremontowe takie jak farby, lakiery czy też kleje, a także zużyte oleje samochodowe oraz odpady zawierające rtęć. Odpady wielkogabarytowe to zazwyczaj stare meble oraz sprzęt kuchenny taki jak lodówka, pralka, zmywarka oraz stary piec kuchenny.

Dlaczego nie można wyrzucać odpadów problemowych do zwykłego kosza na śmieci?

Warto wiedzieć, dlaczego nie można tych odpadów wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Każda z grup odpadów problemowych składa się z innych materiałów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka, a także zanieczyścić środowisko. Baterie i akumulatory zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć. Mają one trujący wpływ na ludzkie komórki, na dodatek działają rakotwórczo i są toksyczne. Jeśli trafią one do gleby to przenikną do wód gruntowych, co doprowadzi do skażenia środowiska. Leki zawierają najróżniejsze związki chemiczne, które po przedostaniu się do gleby również mogą doprowadzić do skażenia środowiska. Urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak na przykład lodówka, komputer czy telefon komórkowy są złożone z wielu materiałów, które zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Podczas odpowiedniego recyklingu można odzyskać z nich metale szlachetne takie jak złoto, srebro i miedź. Żarówki i świetlówki zawierają w sobie rtęć, która ma działanie rakotwórcze. Farby, smary, lakiery, kleje i inne tego typu odpady poremontowe mogą powodować zatrucie organizmu, a nawet prowadzić do choroby nowotworowej.

Jak utylizować odpady problemowe?

Skoro nie możemy takich odpadów wyrzucić do zwykłego kontenera na śmieci to musimy wiedzieć, jak poprawnie i zgodnie z prawem pozbyć się odpadów problemowych. Warto skontaktować się w tej sprawie z lokalnym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i dopytać, jaki rodzaj odpadów problemowych i w jakich ilościach można do nich dostarczyć celem ich poprawnej utylizacji. Inną możliwością jest zamówienie specjalistycznego kontenera od profesjonalnej firmy, która specjalizuje się właśnie w wynajmie takich kontenerów na odpady. Firma dobierze odpowiedni kontener do danego rodzaju i ilości odpadów, a następnie zajmie się ich transportem i poprawną utylizacją.