Ile rozkłada się plastik? Działamy w trosce o środowisko naturalne

Niewątpliwym jest fakt, że odpady produkowane w naszych gospodarstwach domowych powinny w odpowiedni sposób być segregowane i poddawane recyklingowi. W 2012 roku weszła w życie ustawa, która wręcz zobowiązuje nas do poprawnej gospodarki odpadami. Segregacja odpadów dzieli się na pięć frakcji: tworzywa sztuczne, papier, odpady bio, szkło oraz odpady zmieszane. Do każdej z nich powinniśmy posiadać osobny pojemnik lub worki. Dla ułatwienia segregacji do każdej frakcji został przypisany konkretny kolor. Metale i tworzywa sztuczne oznaczone są kolorem żółtym, makulatura kolorem niebieskim, szkło kolorem zielonym, odpady biodegradowalne kolorem brązowym, a odpady zmieszane charakteryzuje kolor czarny. Dzisiaj skupimy się na grupie odpadów, która stanowi największy odsetek, a są to tworzywa sztuczne.

ile rozkłada się plastik?

Dlaczego recykling jest tak istotny?

Wiele odpadów dzięki recyklingowi może ponownie trafić do obiegu, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. Jest to bardzo istotne, gdyż wbrew pozorom w przyrodzie nic nie znika. Warto wiedzieć chociażby, że plastik wyrzucony w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozkłada się nawet do 1000 lat! Dzieje się tak ponieważ plastik jest tworzywem sztucznym i w przyrodzie brakuje organizmów, które mogłyby go rozkładać. Oznacza to, że plastikowa torba, słomka czy butelka PET nigdy całkowicie nie zniknie z powierzchni naszej planety. Mogą one co najwyżej rozłożyć się na mikroplastik, który wnikając do gleby podnosi jej PH i zmniejsza aktywność biologiczną mikroorganizmów. To samo dzieje się w przypadku plastiku, który trafia do wód i zanieczyszcza morza oraz oceany.

Dobre praktyki recyklingu, czyli co wyrzucać do danego pojemnika?

Czasami jednak stajemy przed zapytaniem – co wyrzucić do danego pojemnika? Nie zawsze jest to bowiem takie oczywiste. Warto zapoznać się więc ze ściągą, która ułatwi nam to zadanie. Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne można wyrzucać butelki po napojach wraz z nakrętkami, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe takie jak kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości, plastikowe torby, puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach, a także folię aluminiową oraz zakrętki od słoików. W kontenerze na makulaturę mogą znaleźć się opakowania z kartonu, gazety, ulotki, zadrukowane kartki, książki, zeszyty, a także torby papierowe. Pojemnik na szkło to miejsce dla butelek i słoików po napojach i żywności oraz szklanych opakowań po kosmetykach. Odpady biodegradowalne to odpadki warzywne i owocowe, gałęzie, skoszona trawa, liście, kwiaty, resztki jedzenia, a także niezaimpregnowane drewno. Do pojemnika na odpady zmieszane powinno trafić wszystko to, czego nie można odzyskać poprzez recykling.

Recykling w przedsiębiorstwach

Na etapie prowadzenia gospodarstwa domowego, sprawa recyklingu wydaje się więc być dość prosta. Problem zazwyczaj pojawia się w przedsiębiorstwach takich jak magazyny, sklepy i wszystkie inne miejsca, gdzie pakuje i rozpakowuje się towar. Także w tych przypadkach bardzo ważna jest prawidłowa utylizacja odpadów. W tej sytuacji zazwyczaj mówimy o zmieszanych odpadach opakowaniowych. Są to takie odpady, które nie zostały wcześniej posortowane na rodzaje materiałów, z których zostały wytworzone. Można do nich zaliczyć folie, kartony, opakowania kartonowe, plastikowe, drewniane, metalowe, styropianowe, a także taśmy, sznury i nici. Dobrą praktyką będzie zamówienie kontenera na zmieszane odpady opakowaniowe

Warto skontaktować się z firmą, która specjalizuje się w wynajmie najróżniejszych kontenerów na odpady. Taka firma dysponuje odpowiednim sprzętem oraz transportem więc zarówno dostarczy, jak i odbierze kontener, a także podda odpady się w nim znajdujące odpowiedniej utylizacji. Kontenery mają najróżniejsze wymiary, dlatego też bez problemu można dobrać kontener do konkretnej ilości odpadów. Zajrzyj tutaj i dowiedz się więcej!