Jak przebiega utylizacja odpadów budowlanych?

Odpady budowlane są powszechną pozostałością po wykończeniu lub remoncie domu oraz mieszkania. Stanowią problem środowiskowy, jeśli nie będą poprawnie zutylizowane. Odpowiednie przetwarzanie odpadów budowlanych może pozwolić chronić naturę, a równocześnie działać zgodnie z przepisami. Poznaj najważniejsze elementy procesu utylizacji odpadów budowlanych i zamów odpowiedni kontener na pozostałości tego rodzaju.

utylizacja odpadów budowlanych

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane są materiałami pozostałymi po budowie, remontach i rozbiórkach budynków. Mogą to być zarówno materiały odpadowe, jak i niepotrzebne przedmioty, które stały się odpadem na skutek renowacji.

W zamow-kontener wybierając kontener na zmieszane odpady budowlane, możesz do niego wyrzucić:

 • okna,
 • styropian,
 • wełnę mineralną,
 • szyby,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • folie,
 • kartony.

W kontenerze na zmieszane odpady budowlane nie powinny się znaleźć materiały takie jak gruz ceglany, gleba, gruz betonowy, ziemia, mury, dachówki, tynki, kamienie, papa, meble, krzesła, stoły czy wykładziny.  

Jak przebiega proces utylizacji odpadów budowlanych?

Utylizacja odpadów budowlanych jest podzielona na etapy i przebiega w następujący sposób:

 1. segregacja odpadów budowlanych – to etap prowadzony w pierwszej kolejności. Przeprowadza ją zespół remontujący budynek. Na placu budowy odpady powinny być odpowiednio oddzielone i umieszczone w kontenerze przeznaczonym na pozostałości tego rodzaju. Ten kluczowy etap pozwala poprawnie rozpocząć cały proces utylizacji. Bez odpowiednio przeprowadzonej segregacji nie można przejść bezproblemowo do dalszego przetwarzania.
 2. Recykling – gdy materiały budowlane zostaną już poprawnie zebrane i wywiezione, przychodzi czas na recykling odpadów budowlanych. Materiały, które zostaną odpowiednio posegregowane, mogą być ponownie użyte. Dla przykładu wełna mineralna po przetworzeniu może być ponownie wykorzystana jako izolacja ścian. Recykling szyb szklanych pozwala z kolei stworzyć słoiki czy szklane butelki.
 3. Przetwarzanie – materiały, które nie nadają się do recyklingu, mogą być przetworzone w celu zmniejszenia ich objętości lub uzyskania energii. Produkty nadające się do spalania mogą być poddane temu procesowi w celu produkcji energii.

Jakie znaczenie ma utylizacja odpadów budowlanych?

Decydując się na zamówienie kontenera na zmieszane odpady budowlane w zamow-kontener, przestrzegasz prawa i utylizujesz materiały zgodnie z przepisami. Poza tym utylizacja odpadów budowalnych to również:

 • ochrona środowiska – to kluczowy element ochrony środowiska naturalnego. Recykling, przetwarzanie materiałów i poprawna segregacja pozwalają zmniejszyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie gleby oraz wód gruntowych,
 • ograniczenie kosztów – utylizacja odpadów budowlanych w poprawny sposób to również korzyść ekonomiczna. Recykling bywa tańszy niż kupienie nowych surowców. Jako klient możesz korzystać z produktów z recyklingu i nabywać je taniej,
 • oszczędność zasobów naturalnych – dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu materiałów budowlanych oszczędzane są cenne zasoby naturalne takie jak żelazo, drewno, beton i inne. To z kolei pomaga zachować te zasoby w większej ilości na przyszłość.

W zamow-kontener.pl znajdziesz rozwiązanie dla siebie niezależnie od tego, czy poszukujesz kontenera dla celów prywatnych, czy firmowych. Odpowiednia utylizacja odpadów budowlanych to kluczowy element ochrony środowiska – pamiętaj o tym również podczas prac remontowych.