Jak działają miejscowe wysypiska śmieci? Gdzie trafiają domowe odpady?

Śmieci pakujesz do odpowiedniego worka, zanosisz do stosownych pojemników i na tym Twoja „przygoda” z niechcianymi odpadami się kończy. Wiele osób zapewne nie zastanawia się nawet, co dzieje się z odpadami po tym, gdy po segregacji trafią do odpowiednich pojemników. A warto mieć to na uwadze, bo śmieci opuszczające Twoje mieszkanie, muszą przemierzyć długą drogę, która podzielona jest na wiele etapów. Jak przebiega? Poznaj szczegóły dotyczące miejscowych wysypisk śmieci i tego, gdzie trafiają domowe odpady.

Jak działają miejscowe wysypiska śmieci? Gdzie trafiają domowe odpady?

Czy wszystkie śmieci trafiają do jednego miejsca?

W zależności od miejsca zamieszkania odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się oddelegowane w tym celu przedsiębiorstwo. Najczęściej spotykasz pod swoim domem śmieciarki, które podjeżdżają pod posesję, by odebrać odpady. Wiele osób uważa, że zawartość worków i różnych pojemników trafia do jednego auta, gdzie ulegają wymieszaniu, co niszczy sens segregacji. To nieprawda – różne odpady umieszczane są w osobnych przegrodach w zabudowie śmieciarki. Warto pamiętać też o tym, że nawet jeśli odpady zabiera jeden samochód, to trafiają one do sortowni, gdzie są rozdzielane na poszczególne frakcje.

Warto zwrócić uwagę również na to, że pojazd przyjeżdżający po odpady segregowane nie odbiera pojemników z odpadami zmieszanymi. Takie postępowanie mogłoby spowodować zanieczyszczenie posegregowanych materiałów, które traktowane są jako towar sprzedawany podmiotom, które przetwarzają surowce wtórne.

Suche odpady segregowane – co się z nimi dzieje?

Suche odpady, czyli np.:

  • opakowania po chemii gospodarczej,
  • opakowania po kosmetykach,
  • butelki i słoiki po napojach i żywności,
  • szklane opakowania po kosmetykach,
  • szkło ozdobne,
  • metale żelazne i nieżelazne

łączy wiele w kwestii procesu odzyskiwania surowców wtórnych. Szkło jest od razu przekazywane do hut, gdzie następnie przetapia się je i ponownie wykorzystuje. Pozostałe odpady są segregowane i sprawdzane, ważone oraz opisywane, po czym trafiają do sortowni, gdzie się poddawane dodatkowej selekcji i oczyszczaniu.

Proces sortowania może przebiegać sprawnie dzięki specjalistycznej linii technologicznej, która jest przystosowana do segregacji odpadów takich jak:

  • papier,
  • tworzywa sztuczne,
  • pozostałości po segregowaniu.

Linia wyposażona jest między innymi w rozrywarkę do worków, dzięki czemu ich zawartość może być uwolniona bezpośrednio na linię. Po zakończeniu sortowania surowce są sprzedawane centrom recyklingu, gdzie są następnie przetwarzane na inne produkty.

Odpady zmieszane – gdzie trafiają?

Zanim odpady zmieszane zostaną przewiezione na składowisko, trafiają najpierw do zakładu gospodarowania. Tam są zważone i, podejmowana jest decyzja, jakie surowce można z nich uzyskać oraz czy jest w nich potencjał na odpady o właściwościach energetycznych. Również z odpadów zmieszanych mogą być wysortowane surowce wtórne, ale ze względu na zabrudzenia tylko część z nich nadaje się do recyklingu. Prawidłowa segregacja ma więc na celu pozyskiwanie jak najwięcej czystego surowca.

Bioodpady – jak z nimi postępować?

Doskonałym rozwiązaniem dla bioodpadów jest kompostowanie ich w przydomowych kompostownikach. Nie każdy ma miejsce na to, by stworzyć kompostownik, dlatego pozostali mogą skorzystać z brązowego pojemnika na bioodpady. Stamtąd resztki bio przewożone są do zakładu gospodarowania odpadami, a następnie trafiają do instalacji fermentacji, która jest połączona z biogazownią. Z odpadów biodegradowalnych powstaje następnie biogaz, który zawiera minimum 50% metanu. Biogaz jest spalany, dzięki czemu powstaje energia cieplna i elektryczna.