Stare WC, umywalka – co zrobić ze zużytą ceramiką sanitarną?

Stara ceramika sanitarna, czyli np. stare WC, kabina prysznicowa czy umywalka, mogą stanowić problem z punktu widzenia zarządzania odpadami ze względu na swoją masę i trwałość. Jednak istnieją różne sposoby, aby zapobiec ich trwałemu składowaniu na wysypiskach i wykorzystać je w sposób bardziej ekologiczny. Poznaj kilka zaleceń dotyczących postępowania ze zużytą ceramiką sanitarną i dowiedz się, gdzie prawidłowo możesz je wyrzucić.

Stare WC, umywalka – co zrobić ze zużytą ceramiką sanitarną?

Zanim zdecydujesz się wyrzucić

Wyrzucenie niepotrzebnych umywalek czy WC powinno być ostatnim krokiem, jeśli inne rozwiązania okażą się niemożliwe do zrealizowania. Najpierw zastanów się, czy stara ceramika sanitarna może być np.:

  • ponownie wykorzystana – jeśli ceramika sanitarna jest w dobrym stanie technicznym, można ją spróbować ponownie wykorzystać. Na przykład stare umywalki można przekazać do organizacji charytatywnych, które mogą je wykorzystać w swoich projektach remontowych lub budowlanych,
  • zastosowana w ogrodzie – stara ceramika sanitarna może być również wykorzystana w ogrodzie jako dekoracyjne elementy lub kontenery. Na przykład stare umywalki mogą służyć jako oryginalne donice na kwiaty. Możliwe jest także wykorzystanie starych WC do stworzenia nietypowych, ale kreatywnych kompozycji ogrodowych,
  • wykorzystane w sztuce lub rzemiośle – niektórzy artyści i rzemieślnicy wykorzystują stare elementy ceramiki sanitarnej do tworzenia unikatowych dzieł sztuki lub wyrobów rzemieślniczych. Na przykład stare umywalki mogą być przekształcone w designerskie umywalki lub elementy dekoracyjne. Tego rodzaju praktyki promują kreatywność i jednocześnie zmniejszają ilość odpadów.

Absolutnie nie wyrzucaj ceramiki sanitarnej w niedozwolonych miejscach

Niedopuszczalne jest pozbywanie się odpadów ceramicznych na terenach zielonych, na polach czy w lasach. To nie tylko naruszenie przepisów, ale przede wszystkim czyn szkodliwy dla środowiska naturalnego. Takie odpady mogą negatywnie wpływać na tereny zielone oraz cały ekosystem, naruszając naturalną równowagę.

Pozbywanie się starej ceramiki sanitarnej w takich miejscach sprawia także, że zanieczyszczeniu ulega gleba. Z tego powodu stosowanie się do przepisów i korzystanie z dozwolonych metod utylizacji bezpiecznych i zgodnych z normami ochrony środowiska jest tak istotne. Odpowiedzialne postępowanie pozwoli uniknąć negatywnego wpływu na przyrodę.

Stare WC i umywalka – gdzie pozbyć się takich odpadów?

Odpadami, które nie zostaną zabrane podczas zbiórki gabarytów, są wszystkie pozostałości po pracach remontowo-budowlanych, czyli np. armatura łazienkowa i sanitarna, a więc wanna, kabina prysznicowa, brodzik, sedes, umywalka czy kran, ale także gruz, panele, parkiety, kafelki, boazerie, karnisze, kaloryfery, parapety czy materiały izolacyjne. Na zbiórkę nie nadają się także opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, czyli lakiery, farby, chemikalia oraz opakowania po tych produktach.

Jaki jest więc sposób, by pozbyć się starego WC oraz umywalki? Najlepszym wyjściem jest dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ważne, żeby pamiętać, że obowiązuje tam limit – rocznie jedno gospodarstwo domowe może oddać maksymalnie 1000 kg odpadów remontowo-budowlanych oraz 1m3 materiałów izolacyjnych. Mimo że część odpadów rozmiarem przypomina odpady wielkogabarytowe, to inny sposób ich utylizacji wymaga odrębnej selekcji. Dlatego też nie można ich wystawiać podczas wywozu odpadów wielkogabarytowych czy, o zgrozo, umieszczać w przydomowym śmietniku.