Jak zużyte opony wpływają na środowisko naturalne?

Opony są jednym z nieodzownych elementów umożliwiających swobodne poruszanie się pojazdów. Gdy opony osiągną koniec swojego cyklu życia, stają się istotnym problemem środowiskowym, który wymaga pilnego rozwiązania. Dowiedz się, jak zużyte opony wpływają na środowisko naturalne i jak pozbyć się opon w prawidłowy sposób.

Jak zużyte opony wpływają na środowisko naturalne?

Zużyte opony i ich negatywny wpływ na glebę oraz zanieczyszczenie wód

Zużyte opony, które trafiają na wysypiska śmieci lub są porzucane w miejscach publicznych, stwarzają realne zagrożenie dla gleby. Zawierają one szereg szkodliwych substancji chemicznych, takich jak związki siarki, oleje, metale ciężkie czy substancje palne. Te toksyczne składniki mogą przenikać do gleby, prowadząc do jej zanieczyszczenia i negatywnie wpływać na rośliny, zwierzęta oraz mikroorganizmy. Zanieczyszczona gleba może być trująca dla roślin hodowlanych, co z kolei prowadzi do degradacji bioróżnorodności i zmniejszenia plonów.

Kolejnym istotnym problemem związanym z zużytymi oponami jest ich wpływ na zanieczyszczenie wód. Kiedy opony leżą na wysypiskach, pod wpływem warunków atmosferycznych i procesów naturalnych, mogą ulegać degradacji, uwalniając substancje chemiczne do gleby i wód gruntowych. Podczas opadów deszczu, toksyczne substancje z opon są spłukiwane i trafiają do rzek, jezior oraz oceanów, powodując zanieczyszczenie. Zanieczyszczone wody stanowią zagrożenie dla życia wodnego oraz dla ludzi, którzy korzystają z tych zasobów.

Zużyte opony zagrożeniem dla zwierząt

Zużyte opony stanowią również zagrożenie dla zwierząt. Porzucane na terenach naturalnych lub wysypiskach, mogą służyć jako miejsca rozrodu owadów. Zwierzęta żyjące dziko mogą przypadkowo połknąć kawałki gumy, co prowadzi do ich śmierci lub poważnych problemów zdrowotnych. Zanieczyszczone wody mogą również wpływać na zdrowie zwierząt wodnych, a także na organizmy, które odżywiają się nimi. W ten sposób wyrzucanie opon w niewłaściwych miejscach tworzy ciąg negatywnych skutków dla całego ekosystemu.

Gdzie na pewno nie wolno wyrzucać opon?

Kierowcy, którzy są zmuszeni do wymiany opon na nowe modele, mogą zastanawiać się, gdzie najłatwiej pozbyć się opon. Najłatwiejszym rozwiązaniem stają się przydomowe śmietniki, ale prawo zakazuje wyrzucania opon na śmietniki, wysypiska, a także (i przede wszystkim) do lasu – nie wolno pozostawiać ich również na innych terenach zielonych.

Zużyte opony to odpady o bardzo długim okresie biodegradacji sięgającym wiele lat. Aby przeciwdziałać zaleganiu opon na wysypiskach śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, opon nie wolno wyrzucać do kontenerów na śmieci ani do osiedlowych śmietników.

Gdzie wyrzucić opony bez ponoszenia dodatkowych opłat?

Jeśli nie wysypiska śmieci, przydomowe pojemniki na śmieci i inne podobne miejsca, to gdzie zgodnie z prawem można oddać zużyte opony? Jeśli chcesz pozbyć się opon za darmo, to bez trudu możesz odwieźć je do najbliższego PSZOKa, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W takich miejscach istnieją jednak limity wynoszące np. do 10 opon rocznie. Dla prywatnego kierowcy, który jest właścicielem 1-2 pojazdów osobowych, taki limit jest jednak zupełnie wystarczający.

PSZOK nie przyjmuje jednak opon powyżej pewnych limitów, a także opon pochodzących z samochodów ciężarowych. Najprostszym rozwiązaniem staje się pozostawienie zużytych opon w warsztacie, w którym wymieniasz opony. Wulkanizator powinien przyjąć stare opony. Takie warsztaty najczęściej współpracują z Centrum Utylizacji Opon, dzięki czemu są w stanie pozbyć się ich zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska.