Wywóz śmieci do lasu – kary i zagrożenie dla środowiska

Mimo zwiększającej się od lat świadomości dotyczącej ochrony środowiska, wciąż istnieją jednostki, które zanieczyszczają ekosystem z pełną premedytacją. Wywóz śmieci do lasu to jeden z najbardziej haniebnych czynów i nie może się równać z brakiem segregacji śmieci czy wyrzuceniem papierka na trawniku. Świadome wywożenie odpadów do lasu to wielkie zagrożenie dla środowiska i czyn karalny. Dowiedz się, co grozi osobom, które pozbywają się śmieci w lesie.

wywóz śmieci do lasu

Dlaczego ludzie pozbywają się śmieci w lesie?

Powodów takiego zachowania jest z pewnością wiele i nie zawsze można zbadać pobudki, jakimi kierują się takie jednostki. Przyczyną zaśmiecania może być na pewno chęć oszczędzenia na opłacie za śmieci czy niechęć do segregacji śmieci. Za każdym razem takie zachowanie to duża bezmyślność, którą wręcz można nazwać głupotą. Na szczęście taki czyn nie uchodzi na sucho – ustawodawca uregulował to zachowanie i w kodeksie wykroczeń jest zapisane jako „zanieczyszczenie lasu”. W ramach tej normy ujęte są różne formy zanieczyszczania, które obejmują nie tylko podrzucanie śmieci. Należy pamiętać, że zaśmiecanie lasu jest związane z degradacją terenów leśnych, którym trzeba stanowczo przeciwdziałać.

Jakie są kary za wyrzucanie śmieci do lasu?

Wywożenie śmieci do lasu to wykroczenie, które podlega art. 162 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269, 2328). Według prawa każdy, kto zaśmieca las, jest narażony na karę grzywny lub nagany. Poza tym, z Kodeksu można się również dowiedzieć, że odprowadzanie odpadów do gruntu w lasach lub też składowanie ich w jakikolwiek inny sposób wiąże się z ryzykiem kary aresztu. Istotne jest tutaj rozróżnienie zaśmiecania lasu od składowana odpadów w lesie.

Każdy przejaw wyrzucania śmieci do lasu jest haniebny, ale według ustawy istnieją pewne rozgraniczenia. Wyrzucenie w lesie np. butelki plastikowej jest traktowane jako zaśmiecanie środowiska i za taki czyn grozi nagana lub kara grzywny. Ale już w przypadku regularnego pozbywania się śmieci na terenach leśnych mowa o składowaniu odpadów i za taki czyn grozi nie tylko kara grzywny, ale nawet aresztu. Odpowiedzialności karnej podlega również właściciel lasu, który dopuszcza się zaśmiecania należącego do niego terenu leśnego.

Wysokość kar za zaśmiecanie i składowanie odpadów

Wyrzucenie śmieci do lasu, na którym winny zostanie przyłapany na gorącym uczynku, może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości 500 zł. Jeśli jednak wjedziesz do lasu samochodem w niedozwolonym miejscu i w dodatku wyrzucisz śmieci, to sumują się dwa wykroczenia i grozi Ci już kara w wysokości 1000 zł. Wysokość grzywny różni się ze względu na rodzaj wykroczenia – kara może więc wynieść od zaledwie 20 do aż 5000 zł.

Jakie skutki ma wyrzucanie śmieci do lasu?

Wyrzucanie śmieci do lasu ma negatywne skutki zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Oto kilka konsekwencji tego działania:

  • zanieczyszczenie środowiska – śmieci wyrzucone do lasu prowadzą do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Nieestetyczne i niebezpieczne miejsca, które nie tylko psują widoki, mogą być szkodliwe dla flory i fauny, zanieczyszczając wodę i glebę oraz niszcząc leśny ekosystem,
  • ryzyko pożarów – porzucone odpady, zwłaszcza te palne, mogą prowadzić do niekontrolowanych pożarów w lesie. Te pożary nie tylko niszczą drzewa i roślinność, ale także zagrażają życiu zwierząt oraz bezpieczeństwu ludzi.
  • zagrożenie dla zdrowia – wyrzucanie śmieci do lasu stwarza zagrożenie dla zdrowia – porzucone odpady mogą przyciągać szkodniki i insekty, a substancje chemiczne w nielegalnych odpadach mogą przedostawać się do gleby i wód gruntowych, zagrażając jakości wody pitnej i zdrowiu.