OZE – co to takiego? Czy warto inwestować?

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie zyskują OZE, czyli odnawialne źródła energii, które stanowią zasoby niewyczerpalne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł stanowi przepustkę do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W ten sposób można nie tylko zadbać o środowisko, ale i uzyskać czystą energię, na którą zapotrzebowanie ciągle wzrasta. Poznaj więcej szczegółów na temat OZE i przekonaj się, jak istotny to temat.

oze, odnawialne źródła energii, fotowoltaika

OZE a nieodnawialne źródła energii – czym się różnią?

Aby zrozumieć sens korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE), należy rozważyć skutki opierania gospodarek światowych na nieodnawialnych źródłach energii. Nieodnawialne źródła energii obejmują węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropę naftową i benzynę. Choć codzienne życie jest trudno wyobrażalne bez tych zasobów, ich eksploatacja ma ogromny wpływ na zmianę klimatu. Przykładem jest smog, z którym Polska boryka się zimą, kiedy wiele domów ogrzewanych jest węglem. Trujący dym, będący śmiertelną trucizną, powstaje w wyniku spalania tych surowców. Choć proces pozyskiwania nieodnawialnych surowców jest znany i stosowany od lat, nie oznacza to, że jest on bezpieczny i stanowi jedyne rozwiązanie.

Odnawialne źródła energii – jakie są wykorzystywane w Polsce?

Współczesna gospodarka opiera się na wykorzystaniu energii, która zasila wszelkie urządzenia i ułatwia codzienne czynności. W Polsce dominują nieodnawialne źródła energii, zwłaszcza węgiel kamienny oraz brunatny. Coraz większą rolę odgrywają jednak odnawialne źródła energii (OZE), które są niewyczerpalne i mają mniejszy wpływ na środowisko. W naszym kraju energia jest pozyskiwana z różnych OZE, takich jak:

  • energia słoneczna – to źródło energii charakteryzuje się największym potencjałem energetycznym, energia słoneczna jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej za pomocą kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
  • energia wiatru – jest zależna od stref wietrzności, co oznacza, że nie w każdym miejscu Polski jej wykorzystanie jest opłacalne. Energia wiatru jest przetwarzana na energię elektryczną przy użyciu wiatraków z turbinami wiatrowymi,
  • energia wody – to najczęściej wykorzystywane źródło OZE w Polsce, może być przetwarzana na energię elektryczną w elektrowniach wodnych,
  • energia geotermalna – tworzy ją ciepło wnętrza Ziemi używane głównie jako źródło energii cieplnej, rzadziej elektrycznej. Energia geotermalna jest pozyskiwana poprzez systemy rur i obiegi zamknięte,
  • energia biomasy – powstaje z biodegradowalnych substancji roślinnych i zwierzęcych, jest używana do produkcji energii cieplnej i elektrycznej przez spalanie, zgazowanie, estryfikację lub fermentację.

Warto pamiętać, że wykorzystanie OZE wymaga odpowiednich możliwości technicznych oraz instalacji, które umożliwiają efektywne przetwarzanie i użytkowanie tych zasobów.

Jak uzyskać dotację na odnawialne źródła energii?

Interesuje Cię temat OZE i chcesz wiedzieć, jak uzyskać dotację, by z nich korzystać? Z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać różne podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. Aby uzyskać dotację, konieczne jest spełnienie odpowiednich formalności i właściwe uargumentowanie potrzeby dofinansowania. Kluczowe czynniki wpływające na otrzymanie wsparcia to:

  • określenie statusu osoby fizycznej lub prawnej,
  • lokalizacja (miejsce korzystania z OZE),
  • rodzaj wybranego źródła odnawialnego i odpowiednia instalacja,
  • złożenie właściwego wniosku w wyznaczonym terminie.

Przydzielanie dotacji na odnawialne źródła energii jest nadzorowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczeblu krajowym, a także przez jednostki wojewódzkie i podlegające im mniejsze podmioty. Fundusze na dotacje w Polsce pochodzą głównie ze źródeł krajowych i unijnych, ale także z funduszu norweskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Systemu Zielonych Inwestycji (GIS).