Zużyta fotowoltaika i co dalej? Jak utylizować?

Panele fotowoltaiczne to urządzenia elektryczne o wysokiej trwałości, które od kilku lat zyskały sporą popularność w ramach gospodarstw domowych. Oferowane na rynku ogniwa słoneczne mogą być wydajne (na poziomie około 90% stanu wyjściowego) przez około 25-30 lat. Co potem? Jak postępować z zużytą fotowoltaika, jak ją utylizować? Poniższy artykuł pozwoli Ci poznać odpowiedź na te pytania.

fotowoltaika

Czy możliwe jest przedłużenie żywotności paneli słonecznych?

Fotowoltaika to spora inwestycja na wiele lat, nie bez powodu wiele osób zastanawia się, czy można przedłużyć jej żywotność. Choć panele nie wymagają w zasadzie konserwacji, to są pewne kroki, które pozwolą zwiększyć ich wydajność oraz żywotność. Można do nich zaliczyć m.in.:

Jak utylizować fotowoltaikę?

Utylizacja paneli słonecznych jest konieczna wtedy, gdy zostaną uszkodzone w transporcie, na skutek zdarzeń losowych lub, gdy po prostu przestaną po czasie działać wydajnie. Co istotne, w polskim prawie zostały ujęte zasady, według których powinna przebiegać utylizacja fotowoltaika.

Paneli słonecznych z wiadomych względów nie można wrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi czy do ogólnodostępnego kontenera na odpady segregowane. Nie ma dla nich miejsca w pojemniku ze szkłem, tworzywami sztucznymi i metalem. Odpowiednim miejscem na zużyte lub wadliwe panele fotowoltaiczne jest kontener na sprzęt wielkogabarytowy.

Jak przebiega recykling paneli fotowoltaicznych krok po kroku?

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wskazuje, że panele fotowoltaiczne powinny zostać zdemontowane. Brak w niej jednak szczegółowych wytycznych dotyczących ogniw słonecznych, dlatego panele powinny być traktowane jak każdy inny sprzęt elektroniczny lub elektryczny. Recykling paneli fotowoltaicznych odbywa się w kilku etapach:

Panele fotowoltaiczne – utylizacja na koszt właściciela czy producenta?

Utylizacja paneli fotowoltaicznych niestety nie przynosi zysków – odzyskane surowce wtórne nie pokrywają kosztów recyklingu. W polskim prawie kwestia ta budzi pewne wątpliwości. Jednak ministerstwo aktywów państwowych wskazuje na artykuły 18 i 19 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które stanowią, że producenci sprzętu dla gospodarstw domowych są zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania odbioru oraz przetwarzania zużytego sprzętu. Minister potwierdził to w odpowiedzi na interpelację sejmową, wyrażając przekonanie, że koszty likwidacji instalacji fotowoltaicznych nie będą nadmiernie obciążać właścicieli, ze względu na rosnącą wartość surowców wtórnych. Właściciel fotowoltaiki może jednak samodzielnie dostarczyć panele do firmy recyklingowej i opłacić usługę, co obecnie kosztuje niecałe dwa złote za kilogram paneli.