Przeterminowane? Sprawdź, gdzie wyrzucić leki po dacie

Każdy ma w swoim domu leki pozostałe po infekcjach czy przyjmowane w związku z przewlekłymi dolegliwościami, a nawet zwykłe witaminy. Leki mogą być przeterminowane i choć blistry czy kapsułki prezentują się niepozornie, to lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi. To oznacza, że nie można wyrzucić ich ze zwykłymi śmieciami czy wylewać do ubikacji. Co więc zrobić z przeterminowanymi lekami? Sprawdź, gdzie wyrzucić leki po dacie!

gdzie wyrzucić leki po dacie

Szkodliwość przeterminowanych leków – na czym polega?

Przez termin ważności producent określa, że w określonym czasie produkt farmaceutyczny wykazuje się pełną mocą terapeutyczną i jest w pełni bezpieczny dla pacjenta. Leki zachowują wówczas 100% substancji czynnej. Po upływie tego terminu ilość substancji leczniczej może ulec zmniejszeniu i przekształcić się w z reguły nieszkodliwe metabolity.

Termin ważności jest ustalany indywidualnie do każdego preparatu ze względu na jego formę i skład. Największą trwałością wykazują się tabletki nie tylko ze względu na budowę, ale i sposób przechowywania. Blister pozwala chronić przed słońcem oraz wilgocią. Przy prawidłowym przechowaniu można je stosować przez cały okres wskazany przed producenta.

Niektóre leki przyjmowane po upłynięciu daty ważności po prostu nie zadziałają prawidłowo, istnieją jednak również takie środki, których stosowanie po terminie wiąże się z ryzykiem dla pacjenta. Zakazane jest przyjmowanie po terminie leków takich jak preparaty w leczeniu chorób tarczycy, insulina, nitrogliceryna, teofilina, epinefryna, leki przeciwdrgawkowe, epinefryna czy warfaryna. Równie groźne jest przyjmowanie przeterminowanych antybiotyków, które może prowadzić nawet do ciężkiego uszkodzenia nerek.

Dlaczego przeterminowane leki są groźne dla środowiska?

Wiemy już, z jakiego powodu nie powinno się przyjmować leków, które są przeterminowane. W jaki sposób jednak leki po upływie daty ważności szkodzą środowisku? Leki zawierają substancje chemiczne i nawet przed upływem ważności nie powinny być utylizowane w tradycyjny sposób. Wrzucając preparat do toalety, musisz mieć świadomość, że oczyszczalnie ścieków nie są przystosowane do filtrowania takich substancji. To oznacza, że takie zachowanie grozi skażeniem wód gruntowych. W dłuższej perspektywie zanieczyszczenie może powodować np. oporność bakterii na antybiotyki, bo bakterie zawarte w gruncie czy ściekach przyzwyczają się do stałych dawek antybiotyków w swoim środowisku. To zagraża zdrowiu lub życiu społeczeństwa. Wrzucając leki do pojemnika na odpady zmieszane, sprawiasz z kolei, że szkodliwe substancje dostają się do środowiska, gdzie zagrażają zwierzętom oraz ludziom.

Gdzie zatem wyrzucić leki po dacie?

Jeśli nie do pojemnika z odpadami zmieszanymi lub do toalety, to gdzie? Do wyrzucenia śmieci idealne są specjalnie oznakowane pojemniki, które można znaleźć w aptekach, które podpisały umowę z urzędem gminy na zbieranie odpadów tego typu. Przynosząc do apteki przeterminowane leki, pamiętaj, by nie wylewać syropów i płynów z butelki czy wyjmować tabletek z blistrów. Możesz jedynie pozbyć się kartonowych opakowań otaczających blister.

Do wyrzucenia nadają się nie tylko przeterminowane leki, ale i takie, które były niewłaściwie przechowywane (np. narażone na światło słoneczne czy przechowywane w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze), otwarte dłużej, niż wskazuje ulotka czy używane bez zachowania zasad higieny. Istotne jest również, że igły, strzykawki, zużyte środki opatrunkowe czy termometry rtęciowe nie nadają się do wyrzucania do pojemnika z lekami. Powinny być zbierane do osobnych pojemników i utylizowane oddzielnie.